clear float
end

      

KONTAKTY

Pavel Novák

Sojovická 1885

Lysá nad Labem

289 22

tel: +420 723 359 366

novaklysabon@seznam.cz

end
Elektroinstalace s.r.o. Elektroinstalace s.r.o. Elektroinstalace s.r.o.

REVIZE ELEKTROINSTALACE

Každé elektrické zařízení je nutné občas zkonrolovat, aby bylo bezpečné a mohlo nám spolehlivě sloužit.
S autem také chodíme na pravidelné kontroly, abychom měli jistotu, že nás doveze vždy kam potřebujeme a nenechá nás ve štychu.
Pro vyhrazená technická zařízení, mezi něž patří i ta elektrická, platí dokonce vyhlášky a nařízení, která nám ukládají pravidelnou kontrolu těchto zařízení jako povinnost.
Při této kontrole jsou nutna provést nezbytná měření, aby byla ověřena správná funkce bezpečnostních prvků, které chrání nejen naše zdraví a životy, ale i majetek. Pozdě pak bycha honit, když díky neodborně provedené elektroinstalaci nebo jejímu špatnému stavu přijdeme k úrazu nebo nám vyhoří byt či chalupa.
Technické normy ČSN 332000-6-60 a ČSN 331500, podle níž se revize elekroinstalací provádějí, uvádí i doporučení v jakých intervalech se takové kontroly mají provádět, aby byla zajištěna spolehlivost a zejména bezpečnost elektrozařízení.

clear float