clear float
end


      KONTAKTY

Pavel Novák

Sojovická 1885

Lysá nad Labem

289 22

tel: +420 723 359 366

novaklysabon@seznam.cz

end
Elektroinstalace s.r.o. Elektroinstalace s.r.o.

ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ Z VYHL.50/1978 Sb.

Všichni pracovníci, kteří obsluhují, opravují či jinak přichází do styku s elektrickým zařízením musí splňovat požadavky BOZP.
      Nejzákladnější normou pro práci s elektrickým zařízením je dnes již letitá, ale stále aktuální vyhláška č.50/1978 Sbírky., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří přicházejí do styku s el.zařízením. Dále pak stanoví podmínky pro získání kvalifikace a činností s tím související.

Provádíme školení a následně přezkoušení znalostí pracovníků, kteří přímo vykonávají činnost na el. zařízení nebo s ním při své činnosti přicházejí do styku.- § vyhl.50/78 Sb. zařazení pracovníka cena/školení a přezkoušení
§3 obsluha el.zařízení 400,- Kč
§4 obsluha el.zařízení 400,- Kč
§5 pro činnost pod dohledem/dozorem 400,- Kč
§6 pro samostatnou činnost 500,- Kč
§7 pro řízení činnosti 800,- Kč
§8 pro řízení činnosti dodavatelským způsobem 800,- Kč

clear float